UniStrip G4

BCP386 60LED 27K 24V 60 L100

Mô tả sản phẩm

UniStrip G4, 985 lm, 15 W, Ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn III

Mã đơn hàng: 911401780482
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951451413399