UniStrip G4

BCP386 30LED RGBNW 24V 45 L50 DMX

Mô tả sản phẩm

UniStrip G4, 390 lm, 8 W, Đỏ, xanh lục, xanh lam và trắng, Dynamic DMX, Cấp an toàn III

Mã đơn hàng: 911401780352
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951451400399