UniStrip G4

BCP386 30LED 27K 24V 60 L50

Mô tả sản phẩm

UniStrip G4, 495 lm, 7.5 W, Ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn III

Mã đơn hàng: 911401780232
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951451388499