UniStrip G4

BCP386 30LED 30K 24V 45 L50

Mô tả sản phẩm

UniStrip G4, 490 lm, 7.5 W, Ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn III

Mã đơn hàng: 911401780192
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951451384699