UniStrip G4

BCP386 12LED 40K 24V A11 L30

Mô tả sản phẩm

UniStrip G4, 205 lm, 3 W, Trắng trung tính, Cấp an toàn III

Mã đặt hàng: 911401780082
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951451373099