UniStrip G4

BCP386 12LED 30K 24V A11 L30

Mô tả sản phẩm

UniStrip G4, 195 lm, 3 W, Ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn III

Mã đơn hàng: 911401780062
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951451371699