UniStrip G4

BCP386 12LED 27K 24V 60 L30

Mô tả sản phẩm

UniStrip G4, 200 lm, 3 W, Ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn III

Mã đơn hàng: 911401779982
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951451363199