UniStrip G4

BCP382 9LED 30K 24V 40 L30

Mô tả sản phẩm

UniStrip G4, 619 lm, 9 W, Ánh sáng trắng ấm, 40° x 40°, Cấp an toàn III, Giá neo tùy chỉnh được

Mã đơn hàng: 911401739662
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972741099