UniStrip G4

BCP382 9LED 30K 24V 17 L30

Mô tả sản phẩm

UniStrip G4, 610 lm, 9 W, Ánh sáng trắng ấm, 17° x 17°, Cấp an toàn III, Giá neo tùy chỉnh được

Mã đơn hàng: 911401739642 Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972540999