UniStrip G4

BCP382 36LED 30K 24V 40 L100

Mô tả sản phẩm

UniStrip G4, 2367 lm, 36 W, Ánh sáng trắng ấm, 40° x 40°, Cấp an toàn III, Giá neo tùy chỉnh được

Mã đặt hàng: 911401739442
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972599799