UniStrip G4

BCP382 36LED 30K 24V A2 L100

Mô tả sản phẩm

UniStrip G4, 2393 lm, 36 W, Ánh sáng trắng ấm, 16° x 35°, Cấp an toàn III, Giá neo tùy chỉnh được

Mã đơn hàng: 911401739402
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972739799