UniStrip G4

BCP382 18LED 40K 24V A2 L50

Mô tả sản phẩm

UniStrip G4, 1318 lm, 18 W, Trắng trung tính, 16° x 35°, Cấp an toàn III, Giá neo tùy chỉnh được

Mã đơn hàng: 911401739242
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972567699