UniStrip G4

BCP382 18LED 30K 24V 40 L50

Mô tả sản phẩm

UniStrip G4, 1208 lm, 18 W, Ánh sáng trắng ấm, 40° x 40°, Cấp an toàn III, Giá neo tùy chỉnh được

Mã đơn hàng: 911401739222
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016951907799