UniStrip G4

BCP381 6LED 30K 24V A2 L30

Mô tả sản phẩm

UniStrip G4, 432 lm, 6 W, Ánh sáng trắng ấm, 16° x 35°, Cấp an toàn III, Giá neo tùy chỉnh được

Mã đơn hàng: 911401738962
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972536299