UniStrip G4

BCP381 24LED 40K 24V A2 L100

Mô tả sản phẩm

UniStrip G4, 1796 lm, 24 W, Trắng trung tính, 16° x 35°, Cấp an toàn III, Giá neo tùy chỉnh được

Mã đơn hàng: 911401738842
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972624699