UniStrip G4

BCP381 24LED 30K 24V A2 L100

Mô tả sản phẩm

UniStrip G4, 1663 lm, 24 W, Ánh sáng trắng ấm, 16° x 35°, Cấp an toàn III, Giá neo tùy chỉnh được

Mã đơn hàng: 911401738802
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016951982499