UniStrip G4

BCP381 12LED 30K 24V 40 L50

Mô tả sản phẩm

UniStrip G4, 842 lm, 12 W, Ánh sáng trắng ấm, 40° x 40°, Cấp an toàn III, Giá neo tùy chỉnh được

Mã đơn hàng: 911401738662
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016951906099