UniStrip G4

BCP381 12LED 30K 24V A2 L50

Mô tả sản phẩm

UniStrip G4, 848 lm, 12 W, Ánh sáng trắng ấm, 16° x 35°, Cấp an toàn III, Giá neo tùy chỉnh được

Mã đơn hàng: 911401738642
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972709099