UNILinear Flex

BGC401 550LM 7W 3500K L5 1515 S G

Mô tả sản phẩm

UNILinear Flex, 2750 lm, 35 W, 935 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn III

Mã đơn hàng: 911401767772
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382863730900