UNILinear Flex

BGC401 1150LM 14W 4000K L5 1010 T G

Mô tả sản phẩm

UNILinear Flex, 6000 lm, 56 W, 940 trắng trung tính, Cấp an toàn III

Mã đơn hàng: 911401767762
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382863729300