UNILinear Flex

BGC401 1150LM 14W 3000K L5 1010 T G

Mô tả sản phẩm

UNILinear Flex, 5750 lm, 56 W, 930 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn III

Mã đơn hàng: 911401767752
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382863728600