UNILinear Flex

BGC401 1150LM 14W 2700K L5 1010 T G

Mô tả sản phẩm

UNILinear Flex, 5500 lm, 56 W, 927 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn III

Mã đơn hàng: 911401767742
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382863727900