UNILinear Flex

BGC401 650LM 10W 3000K L5 1515 T G

Mô tả sản phẩm

UNILinear Flex, 3250 lm, 46 W, 930 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn III

Mã đơn hàng: 911401767732
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382863726200