UNILinear Flex

BGC401 400LM 10W 3000K L5 0612 S G

Mô tả sản phẩm

UNILinear Flex, 2000 lm, 43 W, 930 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn III

Mã đặt hàng: 911401767712
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382863724800