UNILinear Flex

BGC401 400LM 10W 2700K L5 0612 S G

Mô tả sản phẩm

UNILinear Flex, 1500 lm, 43 W, 927 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn III

Mã đơn hàng: 911401767702
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382863723100