UniFlood C Pro

BVP373 30LED 27K 220V 60 80W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 4250 lm, 80 W, 827 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401775033
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950485199