UniFlood C Pro

BVP372 20LED RGBWW 220V 30 DMX 50W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 2420 lm, 50 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401774923
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950474599