UniFlood C Pro

BVP372 18LED 27K 220V 60 DMX 50W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 2360 lm, 50 W, 827 ánh sáng trắng ấm, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401774593
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950441799