UniFlood C Pro

BVP371 12LED RGBWW 220V 10 DMX 24W HE

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 1045 lm, 24 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401774003
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950382399