UniFlood C Pro

BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 1140 lm, 24 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401773963
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950378699