UniFlood C Pro

BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 1390 lm, 24 W, 827 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401773663
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950348999