UniString

BWS302 8LED 40K 24V S TM N10P20

Mô tả sản phẩm

UniString, 151 lm, 20 W, Trắng trung tính, 110° x 110°, Cấp an toàn III

Mã đơn hàng: 911401753932
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016974802699