UniDot G2

BGS302 G2 9LED 30K 24V OSC

Mô tả sản phẩm

UniDot G2, 536 lm, 9 W, Ánh sáng trắng ấm, 160°, Cấp an toàn III

Mã đơn hàng: 911401752762
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016952031899