UniDot G2

BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC

Mô tả sản phẩm

UniDot G2, 304 lm, 6 W, Ánh sáng trắng ấm, 150°, Cấp an toàn III

Mã đơn hàng: 911401752522
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016974711199