UniDot G2

BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC

Mô tả sản phẩm

UniDot G2, 413 lm, 6 W, Ánh sáng trắng ấm, 110°, Cấp an toàn III

Mã đơn hàng: 911401752442 Mã đơn hàng đầy đủ: 872016974707499