UniDot G2

BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V CFC

Mô tả sản phẩm

UniDot G2, 218 lm, 3 W, Trắng trung tính, 110°, Cấp an toàn III

Mã đơn hàng: 911401752322
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016974704399