UniDot G2

BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC

Mô tả sản phẩm

UniDot G2, 210 lm, 3 W, Ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn III

Mã đơn hàng: 911401752242
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016974700599