UniDot G2

BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC

Mô tả sản phẩm

UniDot G2, 206 lm, 3 W, Ánh sáng trắng ấm, 110°, Cấp an toàn III

Mã đặt hàng: 911401752202
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401752202