Kích đèn bán song song điện tử cho mạch điện bóng đèn HID

Kích đèn kỹ thuật số có tuổi thọ lâu dài