Kích đèn song song điện tử cho mạch điện bóng đèn HID

Kích đèn kỹ thuật số hoạt động yên tĩnh