Chấn lưu điện HID công suất cao cho bóng đèn HPL và HPI

Chấn lưu từ đơn giản, mạnh mẽ