Điều khiển DMX ZXP399 và phụ kiện

ZXP399 DMX amplifier 24V 4P

Mô tả sản phẩm

Điều khiển DMX ZXP399 và phụ kiện, 12 đến 24 DC V, Chống bụi xâm nhập, chống tia nước, Dấu CE, Đen

Mã đơn hàng: 911401756682
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951494692799