Điều khiển DMX ZXP399 và phụ kiện

ZXP399 sub-controller 12V 8 port DMX/RDM

Mô tả sản phẩm

Điều khiển DMX ZXP399 và phụ kiện, 12 DC V, Bảo vệ ngón tay, Dấu CE, Đen

Mã đơn hàng: 911401756672
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951494691099