Điều khiển DMX ZXP399 và phụ kiện

ZXP399 sub-controller 12V 16 port DMX

Mô tả sản phẩm

Điều khiển DMX ZXP399 và phụ kiện, 12 DC V, Bảo vệ ngón tay, Dấu CE, Đen

Mã đặt hàng: 911401756642
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951494688000