Điều khiển DMX ZXP399 và phụ kiện

ZXP399 main controller DMX/RDM

Mô tả sản phẩm

Điều khiển DMX ZXP399 và phụ kiện, 90 đến 264 V, 50 to 60 Hz, Bảo vệ ngón tay, Dấu CE, Đen

Mã đơn hàng: 911401756622
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951494686600