Điều khiển DMX ZXP399 và phụ kiện

ZXP399 main controller DMX

Mô tả sản phẩm

Điều khiển DMX ZXP399 và phụ kiện, 90 đến 264 V, 50 to 60 Hz, Bảo vệ ngón tay, Dấu CE, Đen

Mã đơn hàng: 911401756612
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951494685900