Điều khiển DMX ZXP399 và phụ kiện

ZXP399 Addressing Kit DMX

Mô tả sản phẩm

Điều khiển DMX ZXP399 và phụ kiện, 6 đến 24 DC V, Bảo vệ ngón tay, Dấu CE, Đen

Mã đơn hàng: 911401746102
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951494526599