Starsense Wireless

Kết nối không dây để điều khiển ánh sáng ngoài trời. Một thiết bị biến một đèn đường bất kỳ thành một bộ đèn có thể điều khiển riêng và được quản lý từ xa.