Outdoor Sensing

Đa cảm biến ngoài trời sẽ giúp bạn tiết kiệm năng lượng nhiều hơn và hạn chế ô nhiễm ánh sáng. Ngoài ra, thiết bị sẽ tăng cường sự an toàn và chất lượng cuộc sống của cư dân ở thành phố của bạn.