Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Bảo vệ bộ đèn của bạn chống lại xung nhiễu/đột biến điện

   Surge Protector Class-I
   LED
   Surge Protector Class-I
   Thiết bị bảo vệ quá áp

   Surge Protector Class-I

   Mã đơn hàng: 929001607006

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871869677278200

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871869677278200
  Tên sản phẩm khác
  Surge Protector Class-I
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8718696772782
  Mã đơn hàng
  929001607006
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  20
  Số vật liệu (12 chữ số)
  929001607006
  Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
  70,000 g
  Tải xuống
  Hình ảnh

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm