Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Bảo vệ bộ đèn của bạn chống lại xung nhiễu/đột biến điện

   Surge Protector Class-I
   LED
   Surge Protector Class-I
   Thiết bị bảo vệ quá áp

   Surge Protector Class-I

   Mã đơn hàng: 929001607006

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871869677278200

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông số vận hành và điện
  Dòng xả (L/N-GND)
  5
  Dòng xả
  5
  Điện áp xả
  10 kV
  Kiểu kết nối
  Parallel
  Điều kiện ứng dụng
  Lưới điện
  TN
  TT
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871869677278200
  Tên sản phẩm khác
  Surge Protector Class-I
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8718696772782
  Mã đơn hàng
  929001607006
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  20
  Số vật liệu (12 chữ số)
  929001607006
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  70,000 g
  Tải xuống
  Hình ảnh

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm